Ostale Usluge

Ostale usluge

Pored gore navedenih usluga Extreme Dizajn nudi Vam i ostale usluge u većoj ili manjoj korelaciji sa prethodnim, i to:

– Obrada i retuširanje fotografija

– Multimedijalne Power Point prezentacije

– Unos i prelom teksta, kao i pripremu za štampu (DTP)

– Dizajn izloga Vaše prostorije

– Natpisi na svim površinama od PVC folija

 

Enter your keyword